100% Inventarisatie uitgelicht

100-geveltimmerwerk-inventarisatie
dinsdag
20
april

Bij Repair Care International is ons inventarisatie team dag in en dag uit bezig met onze dienstverlening “100% inventarisatie” voor al het geveltimmerwerk. Zoals u in de video kunt zien halen we ook alles uit de kast om de overlast voor de bewoners zo klein mogelijk te houden. Er is namelijk groot materieel ingezet. Deze hydraulische vouwkraan weegt 72.000 kilo, kan een hoogte van 65 meter bereiken en heeft een reikwijdte van 60 meter.*

 

Duurzaam vastgoedonderhoud binnen budget, planning en weinig overlast. Dat is wat u als woningcorporatie, onderhoudsbedrijf of VvE-beheerder bij ieder project voor ogen heeft. Kozijnen en verbindingen worden door de experts van Repair Care onder de loep genomen. Alle gebreken worden vervolgens vastgelegd in een helder advies. Een perfecte basis voor de projectleider van de corporatie of de calculator van het onderhoudsbedrijf. Een 100% inventarisatie bespaart tijd en kosten in de uitvoering. Inschattingsfouten en prijsoverschrijdingen behoren hiermee tot het verleden. En ook de bewoners profiteren: voor hen betekent het efficiënter werken minder overlast!

Minder bekend is misschien dat we behalve het inventariseren van geveltimmerwerk, ook de kennis in huis hebben om energetische opnames te verrichten, NEN 2767 inspecties uit te voeren en meetstaten aan te leveren.

Wilt u graag meer lezen over onze dienst 100% inventarisatie en bekijken of dit bij u past? Bekijk de video of lees meer op de pagina van 100% inventarisatie.

 

*Werken uit kraanbakken is toegestaan als er redelijkerwijs geen andere mogelijk is qua bereikbaarheid. Dat is op dit project het geval aangezien er aan een kant van het pand water bevindt en deze kant op geen andere wijze bereikbaar is. Voor deze toepassing is een vergunning aangevraagd en verstrekt. Hiervoor is een werkplan opgesteld en voorgelegd aan een externe veiligheidsadviseur. Deze heeft het plan goedgekeurd en ondertekend. De mannen staan geheel conform de regels en veilig in deze kraanbak.

Neem contact op