Cursusvergoeding Scholingsfonds stopt

Op 13 juni jl. hebben de CAO-partijen een nieuw akkoord voor de COA Bouwnijverheid bereikt. Hierin is onder andere besloten dat de vergoedingsregeling vanuit het Scholingsfonds voor de Bouwnijverheid per 1 januari komt te vervallen. Dit betekent dat vanaf 1 januari de werkgever en/of werknemer de cursus- en loonkosten zelf moet betalen.

Valt u of uw bedrijf onder de CAO voor de Bouwnijverheid? En wilt u nog een vergoeding ontvangen voor een of meerdere van onze toonaangevende opleidingen m.b.t. houtschade en houtrotherstel? Schrijf u dan zo spoedig mogelijk in!

Voor alle opleidingen die nog dit jaar worden gevolgd door bedrijven die de CAO voor de Bouwnijverheid toepassen, geldt namelijk dat er nog gebruik gemaakt kan worden van de subsidieregeling. Er zijn nog verschillende opleidingsdagen gepland in november en december.