Individuele Budget Rekening nog tot en met 2016 actief

Sinds 2006 kent de schildersbranche een Individuele Budget Rekening (IBR). Iedere werknemer bouwt hierin een budget op, welke gebruikt kan worden voor het volgen van cursussen en opleidingen, waaronder die van Repair Care. De huidige IBR-regeling komt te vervallen. Werknemers hebben nog tot eind 2016 het recht om het voor hen gereserveerde budget in te zetten.

Het IBR is een ‘spaarpot’ waarmee een training of opleiding gevolgd kan worden. De werkgever betaalde hiervoor maandelijks een bijdrage aan het Opleidings – en Ontwikkelingsfonds. De werknemer mag zelf beslissen voor welke opleiding hij zijn IBR-saldo gebruikt, zolang het maar te maken heeft met zijn huidige of toekomstige werk.

Deze regeling komt echter te vervallen. Dit betekent dat sinds 1 januari 2014 geen IBR-premie meer wordt geheven. Werknemers hebben echter nog tot eind 2016 het recht om trainingskosten te declareren. Dit kan tot een bedrag van het actuele voor hen gereserveerde IBR-saldo. 

Hoeveel budget is opgebouwd?
Iedere werknemer kan op de eigen Infodesk zien hoeveel er voor hem is opgebouwd. Het besteedbare budget kan belastingvrij ingezet worden voor de financiering van cursussen, trainingen en opleidingen. Het budget mag niet voor andere doeleinden ingezet worden.