Langdurig werklozen Repair Care-gecertificeerd

Waalwijk, 15 december 2014Met het oog op de Participatiewet zoekt ook de schilders- en renovatiebranche naar kansen om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt succesvol in te zetten. Dat dit mogelijk is, bewijst een uniek project in het Nijmeegse Nebo-klooster. Een team van langdurig werklozen realiseert hier een grootscheepse renovatie. Een poos geleden zaten zij nog met problemen thuis. Nu zijn ze assistent-schilder en zelfs gecertificeerd voor houtrotreparatie met Repair Care.

Het project is in handen van MVO Solutions uit Didam, dat leer-werktrajecten verzorgt voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Projectleider Raymond Brugman schreef een plan om mensen die langdurig werkeloos zijn het schildersvak te leren. De gemeente Nijmegen en de eigenaar van het Nebo-klooster boden hem de kans om dit plan in de praktijk te brengen. “De RIBW Nijmegen & Rivierenland, een instelling voor begeleid wonen, creëert in het Nebo-klooster een woon- en werkgemeenschap”, legt hij uit. “In een deel van dit rijksmonument komen 143 wooneenheden, waarvan 63 in de eerste fase.  Wij verzorgen de realisatie hiervan.” 
Langdurig werklozen Repair Care-gecertificeerd - Nebo-klooster Nijmegen 

Brede opleiding
Aan de basis van dit traject ligt een uitgebreide opleiding. Deze vindt plaats op locatie, in het Nebo-klooster. Brugman: “De kern is een basisopleiding tot schilder. Ook bieden we allerlei aanvullende cursussen, zoals houtrotreparatie met Repair Care. Maar naast een vak brengen we ze ook werknemersvaardigheden bij. Van op tijd komen tot inzet tonen en samenwerken. Het gaat om mensen die al jaren zonder werk zitten, veelal van jongs af aan. Daardoor spelen er vaak meerdere problemen, zoals een leerachterstand, verslaving en financiële moeilijkheden. Door dit project krijgen mensen weer ritme, regelmaat en zelfrespect. Je ziet ze opbloeien doordat ze zich ontwikkelen en weer een doel hebben. Dat is prachtig om te zien.”

Houtrotreparatie
In vier maanden heeft de groep al heel wat vaardigheden verworven; zowel op sociaal en communicatief vlak als op vaktechnisch gebied. Onlangs zijn de mannen zelfs gecertificeerd op niveau 1 van Repair Care. Dit betekent dat zij de basisvaardigheden beheersen om duurzame houtrotreparaties uit te voeren. “Bij de opleiding is rekening gehouden met de doelgroep”, vertelt Luuk Huys, Account Manager van Repair Care. “We hebben het theoretische gedeelte beperkt en in plaats daarvan extra ingezet op de praktijk. We zijn blij dat we op deze manier een bijdrage konden leveren aan dit maatschappelijke project.” Ook Brugman is enthousiast. “Dankzij deze opleiding, geregeld via groothandel Woodfield in Nijmegen, kunnen de jongens nu ook zelf de kozijnen in het Nebo-klooster repareren. Bovendien is de certificering van Repair Care van grote meerwaarde in de markt.”

De cliënten tijdens het volgen van de N1 opleiding van Repair Care
Social return
Het ultieme doel van MVO Solutions is de doelgroep te laten re-integreren in het reguliere arbeidsproces. “Bij goede resultaten verdienen de cliënten een jaarcontract bij ons”, aldus Brugman. “Daarna plaatsen wij ze bij reguliere schilders- en onderhoudsbedrijven, waar ze begeleiding krijgen van ervaren schilders.” Huys herkent dit beeld: “Diverse personen werken inmiddels voor schildersbedrijven die vaste klant van Repair Care zijn. Een aantal van hen wil graag de vervolgopleiding niveau 2 volgen.” Goed voor de cliënten, maar zeker ook voor de bedrijven, die op deze manier invulling geven aan social return. Brugman spreekt van een win-winsituatie. “De cliënten werken aan perspectief, en bedrijven zijn verzekerd van gemotiveerde aanwas én laten zich van hun sociale kant zien. Iedereen wordt hier beter van.”