NEN 2767 – een nieuwe dienstverlening van Repair Care

Waalwijk, 26 juni Voor de uitvoering van conditiemeting NEN 2767 kunt u vanaf nu ook terecht bij Repair Care. Op basis van de meetresultaten kan een meerjaren onderhoudsbegroting worden opgesteld, waarbij rekening wordt gehouden met het onderhoudsbudget en het vastgoedbeleid.

Met het uitvoeren van NEN 2767 wordt de technische kwaliteit van bouw- en installatiedelen op een objectieve en uniforme wijze beoordeeld. Met de conditiemeting wordt de technische staat meetbaar gemaakt en uitgedrukt in numerieke waarden. Repair Care is opgeleid voor het uitvoeren van deze inspecties en specialist in het herkennen van bouwtechnische detailleringen en de hierin voorkomende problemen.

NEN 2767 geeft helderheid over de gebreken en de bijbehorende parameters belang, omvang en intensiteit. Hierdoor ontstaat er ook inzicht in de juiste prioriteitsstelling. Op basis van de resultaten kan een meerjaren onderhoudbegroting en activiteitenplan worden opgesteld. Hierbij wordt rekening gehouden met het onderhoudsbudget en het vastgoedbeleid.

Door NEN 2767 in combinatie met overige dienstverlening zoals 100% inventarisatie en EPA in te zetten, beschikken opdrachtgevers over een totaalpakket waarbij én het onderhoud én het energieverbruik van woningen voor de komende decennia in kaart worden gebracht. Deze integratie leidt tot een efficiente inzet van de Repair Care adviseurs, waardoor er aanzienlijke kostenbesparingen te behalen zijn.