Nieuwe dienstverlening Repair Care: Energie Prestatie Advies

Waalwijk, 30 mei Repair Care heeft onlangs haar dienstverlening uitgebreid met het Energie Prestatie Advies (EPA). Hiermee kunnen opdrachtgevers ondersteund worden bij het toekennen van een energielabel aan hun woningbestand. Tevens kan er maatwerkadvies worden gegeven.

De specialisten van Repair Care zijn gecertificeerd om volgens de BRL-9500 woningen te voorzien van een Energie Prestatie label. Tevens zijn ze opgeleid tot ‘Adviseur Maatwerkadvies’. Hiermee kan bij elke specifieke woning aangegeven worden welke aanpassingen gedaan kunnen worden om tot het gewenste energielabel te komen. Hierbij wordt tevens gekeken naar de haalbaarheid van deze aanpassingen. Niet alleen de financiële haalbaarheid, maar ook de detailtechnische haalbaarheid wordt onderzocht.

Met EPA is het dienstenpakket van Repair Care nog completer geworden. Opdrachtgevers kunnen Repair Care nu het onderhoud én het energieverbruik van woningen voor de komende decennia op duurzame wijze in kaart laten brengen. Deze integratie betekent een zeer efficiënte inzet van de adviseurs van Repair Care, waardoor er aanzienlijke kostenbesparingen behaald kunnen worden.