Nieuwe opleiding Repair Care: de Opzichtersopleiding

Waalwijk, 23 mei Repair Care introduceert een nieuwe opleiding: de Opzichtersopleiding. Deze is speciaal bedoeld voor toezichthoudende medewerkers van woningbouwcorporaties en uitvoerende bedrijven. Na afloop van de opleiding weten zij wat van belang is voor een goede, duurzame reparatie van houtschade én kunnen ze uitvoerende medewerkers begeleiden en bijsturen.

Met deze nieuwe opleiding speelt Repair Care in op de toenemende behoefte bij onder andere woningbouwcorporaties om toezichthouders meer kennis bij te brengen over het reparatieproces bij houtschades. Tijdens de opleiding worden daarom de handvatten aangereikt waarop men moet letten bij de diverse werkzaamheden. Per onderdeel van het reparatieproces leert men welke werkwijzen in de praktijk gangbaar zijn en welke gereedschappen hierbij gebruikt moeten worden.

Door het volgen van de Opzichtersopleiding weet men wat belangrijk is voor een goede, duurzame reparatie en kan men risico’s tijdens de uitvoeringswerkzaamheden herkennen. Zo kan de kwaliteit van de uitvoering van een reparatie op de juiste waarde worden geschat en kunnen medewerkers, indien nodig, worden begeleid en gecorrigeerd.

De Opzichtersopleiding beslaat één dagdeel en kan zowel op locatie bij de klant als op het hoofdkantoor van Repair Care worden verzorgd voor groepen van minimaal zes personen. Neem voor meer informatie contact op via [email protected] of via tel.: 0416 – 34 72 29.