Preventie de beste bescherming tegen epoxy

Het aantal bouwvakkers en schilders dat regelmatig met epoxy in aanraking komt, is moeilijk te schatten. Volgens onderzoekers van Arbouw zijn het er ‘veel’. Onderzoeker Ton Spee: “Rond de effectiviteit van beschermende maatregelen zijn veel misverstanden in omloop.’

Hoeveel werknemers in de bouw regelmatig met epoxy in aanraking komen, is volgens Arbouw lastig te schatten. Maar het moeten er veel zijn, want het gebruik van deze toxische stoffen is in de branche wijdverbreid. Epoxy is in heel veel producten verwerkt. Ze worden gebruikt in onder andere zandcementdekvloeren, roestwerende verven, houtrteparatiemiddelen en bevestigingen van spoorrails en waterdichte kabelmoffen. De producten bestaan meestal uit een hars en een harder die worden gemengd. “Het eindresultaat is van technisch hoogstaande kwaliteit, maar het contact met de grondstoffen houdt ook risico’s in,’’ staat in het onderzoeksrapport.

Onderzoeker en arbeidshygiënist Ton Spee, die ondermeer meewerkte aan het tot stand komen van het algehele asbestverbod in 1994, houdt zich voor Arbouw al zo’n tien jaar bezig met epoxy. Hij werd onlangs gepensioneerd maar werkt onvermoeibaar verder aan een onderzoek dat moet uitwijzen of de samenstelling van dit product zodanig kan worden aangepast dat het minder gezondheidsschade veroorzaakt. Omdat de meeste epoxy’s worden geproduceerd in Duitsland, vindt ook dit onderzoek voornamelijk plaats in Duitsland. Spee wil niet vooruitlopen op de uitkomst. Zolang epoxy’s door hun technische eigenschappen niet eenvoudig te vervangen zijn, doet de bouw er goed aan werknemers zoveel mogelijk te beschermen tegen blootstelling, luidt zijn advies.

Goede instructie 
In het zojuist afgesloten onderzoek werd de effectiviteit van beschermende maatregelen getest. Om daar inzicht in te krijgen onderzochten BG Bau en Arbouw samen met de Universiteit van Utrecht nauwgezet de oorzaken van de klachten. Tijdens dit onderzoek werd gekeken naar de verschillen tussen 179 werknemers met een epoxyallergie en 228 werknemers zonder allergie. Hieruit bleek dat het gebrek aan goede instructie over de risico’s, onvoldoende beschermende kleding, geen of de verkeerde persoonlijke bescherming en gebrekkig reinigen en gebrekkig verzorgen van de huid de belangrijkste veroorzakers zijn.

Rond de effectiviteit van beschermende maatregelen zijn veel misverstanden in omloop, vertelt Spee. Een aanbevolen maatregel is om (in combinatie met lange mouwen) volledig gedipte handschoenen van neopreen of nitrilrubber te dragen. Sommige proefpersonen dachten echter dat handschoenen die aan één zijde met nitril zijn bekleed, afdoende bescherming zouden bieden. Spee: “Dat bleek dus niet het geval. Alleen nitril aan beide zijden is veilig.”

Het voorkomen van een epoxy-allergie is allereerst de verantwoordelijkheid van de werkgever. Hij moet de werknemer wijzen op de risico’s en de middelen ter beschikking stellen om schade aan de gezondheid te voorkomen. De voorlichting is niet altijd even goed geregeld, stelden de onderzoekers vast. Het blijkt dat epoxyallergie betrekkelijk vaak voorkomt bij uitzendkrachten. Die worden doorgaans minder goed geïnstrueerd dan vast personeel. Maar het gebeurt ook dat de werknemer zelf nonchalant is, zegt Spee: “Als hij zo dom is om de aanwijzingen te negeren door zich niet goed te kleden en niet goed te wassen, is hij natuurlijk ook zelf verantwoordelijk als hij een allergie oploopt.”

Het toezicht op het naleven van veiligheidsmaatregelen die schade aan de gezondheid moeten voorkomen is een taak van de Inspectie SZW. De bouw is een van de branches die regelmatig door deze dienst wordt gecontroleerd. Maar hoe streng het toezicht op veilig werken met epoxyhoudende materialen wordt uitgeoefend en hoeveel boetes er voor het niet naleven van de regels worden uitgeschreven, is onduidelijk. Arbouw beschikt niet over gegevens. “In veertig tot vijftig procent van de inspecties worden overtredingen geconstateerd. Hoeveel daarvan betrekking hebben op deze stof is ons niet bekend. Dat wordt niet apart bijgehouden.” De Inspectie SZW zelf heeft evenmin cijfers paraat.

Bron: Cobouw.nl
Publicatie datum: 15-05-2015 07:00