Primeur: Houtreparatiemiddel op basis van afvalresten cashewnoot

Waalwijk, 12 december 2016 – Houtrot repareren met een epoxy die biobased grondstoffen bevat? Voortaan kan het. Met de nieuwe DRY FLEX® COOL van Repair Care, wereldwijd het enige houtreparatiemiddel met biobased grondstoffen. Aan de basis hiervan liggen afvalresten van de cashewnoot. Met het product zet de houtrotreparatiespecialist een belangrijke stap in de richting van biobased houtreparatiemiddelen.

De introductie van het houtreparatiemiddel met biobased grondstoffen is een reactie op een actueel en zeer urgent thema: de opwarming van de aarde. “Het gebruik van fossiele brandstoffen zorgt voor een overdosis aan CO2 in de atmosfeer en daarmee voor een versterking van het broeikaseffect”, aldus Paul Ostlender, manager R&D van Repair Care. “Daarnaast leidt het gebruik van fossiele brandstoffen tot roet, fijnstof en zwavel- en stikstofverbindingen in de lucht. Met alle negatieve gevolgen van dien: van klimaatverandering tot luchtvervuiling en zure regen.” Het zijn overigens niet alleen deze nare effecten die de urgentie van een alternatief onderstrepen. “Fossiele brandstoffen raken op. Ze zijn in een periode van miljoenen jaren tot stand gekomen, maar door het intensieve gebruik in onze moderne maatschappij is het einde van de voorraden in zicht.”

De betekenis van biobased

Er is dringend behoefte aan duurzame alternatieven voor fossiele brandstoffen. “Dit betere alternatief is biobased”, verklaart Ostlender. “Biobased betekent dat er gewassen en reststoffen uit de landbouw en voedingsmiddelenindustrie worden ingezet voor de productie van materialen, transportbrandstoffen of energie.” Hiervan zijn verschillende voorbeelden bekend, ook in de schildersbranche. “Kijk naar houten kozijnen; die zijn vrijwel volledig gemaakt van de biobased grondstof hout. Een ander voorbeeld is lijnolieverf, dat is gemaakt van onder meer lijnzaadolie.” Zitten er dan geen nadelen aan het gebruik van biobased grondstoffen? “Soms wel”, stelt Ostlender. “Bijvoorbeeld wanneer vele hectaren grond vrijgemaakt moeten worden voor de productie van biobased grondstoffen. De grond kan dan niet gebruikt worden voor andere doeleinden, zoals het telen van voedsel.”

Beste van twee werelden

Een van de grote voordelen van de biobased grondstoffen in DRY FLEX® COOL, is dat er geen grond vrijgemaakt hoeft te worden voor de productie ervan. Ostlender: “Deze biobased grondstoffen zijn onder andere afvalresten van de cashewnoot. De schil van de cashewnootvrucht bevat een donkerbruine vloeistof, die aan de basis staat van de productie van de biobased grondstof. Een afvalproduct dus. Daarom zijn we zo blij met dit product; het is het beste van twee werelden. De biobased grondstoffen in DRY FLEX® COOL zijn een uitstekend alternatief voor fossiele brandstoffen, waardoor voorraden langer meegaan en we minder CO2 de atmosfeer in slingeren. Anderzijds claimen deze grondstoffen niet de kostbare grond voor het verbouwen van ons voedsel.”

Bijzondere mijlpaal

DRY FLEX® COOL bevat 10% biobased grondstof. Hiermee is een unieke eerste stap gezet in de richting van biobased houtreparatieproducten. “Een biobased grondstof heeft vaak andere eigenschappen dan zijn tegenhanger op basis van fossiele brandstoffen”, legt Ostlender uit. “Dit kan positief of negatief uitpakken voor het eindproduct. Zo is het voor verffabrikanten een hele uitdaging om de droging van verfsystemen op basis van lijnolie net zo snel te laten verlopen als bij verf gebaseerd op fossiele brandstoffen. Natuurlijk hebben we bij Repair Care veel aandacht besteed aan dergelijke neveneffecten.” Lang niet alle biobased grondstoffen voor epoxy blijken zich te lenen voor toepassing in houtreparatiemiddelen. “Wij zijn er bij de ontwikkeling van de DRY FLEX® COOL in geslaagd de juiste biobased grondstoffen te selecteren in een acceptabele hoeveelheid. 10% biobased grondstof is een mijlpaal!”

Kwalitatief gelijkwaardig

Meerdere testen hebben uitgewezen dat de DRY FLEX® COOL qua kwaliteit niet onderdoet voor andere DRY FLEX®-houtreparatiemiddelen. Ostlender: “We hebben de lat hoog gelegd, en met succes. Applicateurs moeten verzekerd zijn van de vertrouwde kwaliteit; ook bij producten met biobased grondstoffen. Nu we dit punt bereikt hebben, zijn we klaar voor de volgende stap. We zijn ervan overtuigd dat het percentage biobased grondstoffen nog flink omhoog kan. Hier gaan we de komende tijd dan ook werk van maken.”

DRY FLEX® COOL staat sinds enkele weken op het schap van de verkooppunten van het Schilderassortiment van Repair Care. 

Vacature mechandiser