Renovatie voormalig Paleis van Justitie in ‘s-Hertogenbosch

paleis-van-justitie
donderdag
24
februari

“Alles draait om de beste aanpak, om de beste materialen”.

Aan de rand van de binnenstad van ’s-Hertogenbosch bevindt zich een historische parel: het justitieel complex met het voormalige Paleis van Justitie, het Kantongerecht en het Huis van Bewaring met de bijbehorende cellencomplexen. Dankzij eigenaar de Renschdael Groep krijgt het complex nu een tweede leven. De kernwoorden? Behoud van historische waarden, kwaliteit en verduurzaming.

Een gesloten oester. Zo omschrijft Ivo van Straten, ontwikkelingsmanager bij de Renschdael Groep, het complex. “De historie gaat terug naar 1807, toen hier het eerste tuchthuis werd gebouwd. Aan het eind van die eeuw kwam daar het Paleis van Justitie bij, gevolgd door de andere gebouwen. Een grote brand verwoestte een deel van het paleis in 1949, waarna het is herbouwd. Mede voor de brandveiligheid is daarbij gekozen voor een kapconstructie van beton. Daar zie je nu de resultaten van. Het gebouw is gezet en de vloer in de kelder is over de lengte opengebarsten. De druk op de fundering is enorm geweest.”

Verbinding met de stad

Het complex bestaat uit vijf gebouwen, waarvan vier rijksmonumenten. Als eerste werd vorig jaar het Kantongerecht gerestaureerd, begin 2021 is gestart met het Paleis van Justitie. Huurder Banning Advocaten, die kantoor houdt in het paleis, is nauw betrokken bij de plannen. “We hebben afgesproken dat wij de buitenrestauratie voor onze rekening nemen, en zij de binnenrenovatie”, aldus Ivo van Straten. “We zetten in op behoud van historische waarden, langjarig comfort en verduurzaming, maar ook op meer openheid en verbinding met de stad. Zo zal Banning Advocaten de prachtige zittingszalen straks meer beschikbaar gaan stellen voor bijvoorbeeld seminars.”

Grote betrokkenheid

Om de hoge kwaliteit te borgen, werkt de Renschdael Groep samen met vaste partners. Een daarvan is Gebroeders van der Plas uit Rosmalen. Martijn van den Burg, projectleider bij het vastgoedonderhoudsbedrijf, is erg te spreken over de samenwerking. “Alles draait om de beste aanpak, om de beste materialen. Zorgvuldigheid gaat voor snelheid. Daardoor kunnen we hier echt vakwerk leveren.” Volgens hem zijn weinig opdrachtgevers zo betrokken als de mensen van de Renschdael Groep. “Ze houden zelf de regie, zijn hier veel te vinden en schakelen direct met de jongens die het werk uitvoeren.”

Tips en complimenten

Een groot deel van de werkzaamheden van Gebroeders van der Plas omvat houtrotreparatie. “Er zit veel houtrot; alle denkbare reparaties komen hier aan bod.” Daarbij is Repair Care de standaard. “Dat is bedrijfsbeleid; wij repareren alleen met Repair Care. We hebben in het verleden proeven gezet met allerlei producten. De conclusie was helder: ga je voor kwaliteit op de lange termijn, dan is Repair Care de beste keuze.” Extra diensten, zoals projectbegeleiding, beschouwt Martijn als heel waardevol. “Vooral bij projecten als deze. De werkbezoeken zijn belangrijk, zowel voor de vastlegging als voor de kwaliteit. Er wordt even meegekeken en waar nodig krijgen we tips en aanwijzingen. En op zijn tijd een compliment, ook fijn.”

Herontwikkeling overige monumenten

De Renschdael Groep kijkt met tevredenheid naar de vorderingen en is erg te spreken over de samenwerking met Gebroeders van der Plas. De oplevering is gepland voor begin 2022. Ivo van Straten: “Voor wat betreft de andere monumenten onderzoeken we de herontwikkeling tot een hotel. Ook weer een kans om het complex meer open te stellen voor de samenleving.”

Neem contact op