Vergoedingsregeling cao voor de Bouwnijverheid stopt

Al jarenlang zijn de opleidingen van Repair Care erkend door het Scholingsfonds voor de Bouwnijverheid. Dit betekende dat subsidies mogelijk waren. Per 1 januari 2016 wordt deze mogelijkheid stopgezet.

Werkgevers die de cao voor de Bouwnijverheid toepassen en hun werknemers cursussen laten volgen kwamen in aanmerking  voor een subsidie. Onlangs ontvingen we echter het bericht dat deze subsidies komen te vervallen.

Op 13 juni jl. hebben cao-partijen namelijk een akkoord bereikt over de nieuwe Cao Bouwnijverheid 2015-2017. Een van de onderdelen bestaat uit het laten vervallen van de vergoedingsregeling per 1 januari 2016. Vanaf die datum moeten werkgever en/of werknemer de cursus- en loonkosten zelf betalen.

Wat betekent dit voor de subsidie voor de Repair Care opleidingen?
Ook de subsidie voor de verschillende opleidingen van Repair Care komen hiermee te vervallen vanaf 2016. Dit betekent dat alleen opleidingen die gevolgd worden voor 31 december 2015 nog gebruik mogen maken van de subsidieregeling.

Valt u/uw bedrijf onder de cao voor de Bouwnijverheid en wilt u nog gebruik maken van de subsidieregeling? Schrijf u dan nu nog in voor één van de geplande data!
Valt u/uw bedrijf onder de cao voor de Bouwnijverheid en heeft u zichzelf reeds ingeschreven voor een opleiding die pas in 2016 plaats vindt? Neem dan zo spoedig mogelijk contact op met Verkoop Binnendienst (Tel. 0416 – 34 72 29 of [email protected]), zodat we uw opleidingsdatum kunnen verzetten.