Verlenging subsidieregeling opleidingen Repair Care

Waalwijk, 6 januari Op basis van de tweejaarlijkse audit heeft het Scholingsfonds voor de Bouwnijverheid besloten om haar erkenning voor de opleidingen van Repair Care wederom te verlengen. Hiermee is de subsidieregeling voor de opleidingen tot 1 januari 2016 verlengd.

Het succesvol doorlopen van de audit betekent dat Repair Care aan alle criteria voldoet die in de erkenningsregeling worden gesteld. De reeds aanwezige erkenning is hiermee weer voor 2 jaar gewaarborgd. Hierdoor zijn onderstaande opleidingen van Repair Care subsidiabel voor werkgevers die de CAO voor de Bouwnijverheid toepassen: