Locatie

Bergen n-h

Uitgevoerd door

Klusservice 1968

Beschrijving

Bij het vervangen van het isolatieglas, bleek er houtrot aanwezig te zijn.

Deze uitgefreesd en met Dryflex 16 hersteld

Gebruikte producten

Gerelateerde projecten