Een 100% inventarisatie van al uw geveltimmerwerk

Voor duurzaam vastgoedonderhoud binnen budget en planning

Duurzaam vastgoedonderhoud binnen budget en planning. Met ook nog minimale overlast voor de bewoners. Dat is wat u als woningcorporatie, onderhoudsbedrijf of VvE-beheerder bij ieder project voor ogen heeft. De 100% inventarisatie van Repair Care biedt u deze zekerheid. Ieder kozijn en iedere verbinding wordt door de experts van Repair Care onder de loep genomen. Alle gebreken worden vervolgens vastgelegd in een helder advies. Een perfecte basis voor de projectleider van de corporatie of de calculator van het onderhoudsbedrijf.

Een 100% inventarisatie bespaart tijd en kosten in de uitvoering. Inschattingsfouten en prijsoverschrijdingen behoren hiermee tot het verleden. En ook de bewoners profiteren: voor hen betekent het efficiënter werken minder overlast!

Een goede basis voor offerteaanvragen en aanbestedingen

Maximale efficiency en minimale faalkosten

Offertevergelijking en voorkoming van onverwachte kosten

Een goede basis voor offerteaanvragen en aanbestedingen

Maximale efficiency en minimale faalkosten

Offertevergelijking en voorkoming van onverwachte kosten

Hoe werkt het?

Om tot een goede inventarisatie te komen, doorloopt de Technisch Adviseur van Repair Care de volgende vijf stappen:

1. Bespreking complexstrategie
Samen met de opdrachtgever wordt de complexstrategie besproken: welke visie hoort daarbij, wat is het doel van de inventarisatie en wat zijn de functionele eisen? Op basis hiervan bekijken we wat financieel en technisch de beste oplossing is.

2. Bewonerscommunicatie
Wij informeren de bewoners schriftelijk over onze komst. De complete bewonerscommunicatie kunnen we u uit handen nemen.

3. Inventarisatie
Op de afgesproken tijd voeren wij de inventarisatie uit. De bevindingen worden direct digitaal geregistreerd. Eventueel voeren we gelijktijdig ook andere werkzaamheden uit, zoals een NEN 2767 conditiemeting of het inmeten van het schilderwerk.

4. Bouwkundig advies
U ontvangt een overzichtelijk rapport met daarin de bevindingen per kozijn. In de adviezen wordt uiteraard rekening gehouden met de complexstrategie.

5. Persoonlijke toelichting
Tijdens een persoonlijk gesprek bespreken we de resultaten met de opdrachtgever. Eventueel bespreken we dan ook het vervolgtraject: de projectbegeleiding.

Hoe werkt het?

Om tot een goede inventarisatie te komen, doorloopt de Technisch Adviseur van Repair Care de volgende vijf stappen:

1. Bespreking complexstrategie
Samen met de opdrachtgever wordt de complexstrategie besproken: welke visie hoort daarbij, wat is het doel van de inventarisatie en wat zijn de functionele eisen? Op basis hiervan bekijken we wat financieel en technisch de beste oplossing is.

2. Bewonerscommunicatie
Wij informeren de bewoners schriftelijk over onze komst. De complete bewonerscommunicatie kunnen we u uit handen nemen.

3. Inventarisatie
Op de afgesproken tijd voeren wij de inventarisatie uit. De bevindingen worden direct digitaal geregistreerd. Eventueel voeren we gelijktijdig ook andere werkzaamheden uit, zoals een NEN 2767 conditiemeting of het inmeten van het schilderwerk.

4. Bouwkundig advies
U ontvangt een overzichtelijk rapport met daarin de bevindingen per kozijn. In de adviezen wordt uiteraard rekening gehouden met de complexstrategie.

5. Persoonlijke toelichting
Tijdens een persoonlijk gesprek bespreken we de resultaten met de opdrachtgever. Eventueel bespreken we dan ook het vervolgtraject: de projectbegeleiding.

Neem contact op