Conditiemeting NEN 2767 en EPA

Inzicht in de technische staat van gebouwen en onderdelen en energieprestatieadvies

Inzicht in de technische staat van gebouwen en onderdelen en energieprestatieadvies

Inzicht in de technische staat van gebouwen en onderdelen en energieprestatie- advies

Repair Care kan de uitvoering van conditiemeting NEN 2767 voor u verzorgen. Bij deze conditiemeting wordt de staat van gebouwen en onderdelen volgens een vastgelegde meet- en registreermethode vastgelegd. Repair Care heeft gecertificeerde inspecteurs in dienst die de technische kwaliteit van bouw- en installatiedelen op een objectieve en uniforme wijze kunnen en mogen beoordelen. Bovendien zijn ze specialist in het herkennen van bouwtechnische detailleringen en de hierin voorkomende problemen.

Daarnaast kan Repair Care u ook van dienst zijn op het gebied van verbetering van het energielabel voor woningen. Met een energieprestatieadvies (EPA) wordt geadviseerd hoe het energieverbruik in een woning efficiënter kan worden. Ook maatwerk kan hierbij geboden worden.

Objectieve weergave van de staat van gebouwen en haar onderdelen

Goede basis voor een meerjaren onderhoudsbegroting

Inzicht in de financiële haalbaarheid van energieverbeteringen

Objectieve weergave van de staat van gebouwen en haar onderdelen

Goede basis voor een meerjaren onderhoudsbegroting

Inzicht in de financiële haalbaarheid van energieverbeteringen

Hoe werkt het?

NEN 2767
De conditiemeting wordt onder andere toegepast op de constructie van het gebouw, de schil en de infrastructuur ten behoeve van de voorzieningen in het gebouw. Alle bevindingen, zoals de gebreken en de bijbehorende parameters, worden helder gesteld. Op basis van de resultaten kan dan een meerjaren onderhoudsbegroting en activiteitenplan worden opgesteld, waarbij uiteraard rekening wordt gehouden met het onderhoudsbudget en het vastgoedbeleid.

EPA
Bij de verbetering van energielabels voor woningen wordt er gebruikt gemaakt van een energieprestatieadvies (EPA). Dit advies wordt door onze specialisten gegeven op basis van de BRL-9500. Hiermee wordt aangegeven hoe het energieverbruik in een woning efficiënter kan worden. Daarnaast zijn zij opgeleid tot Adviseur Maatwerkadvies. Hierdoor kunnen ze voor iedere specifieke woning aangeven welke aanpassingen gedaan kunnen worden om tot het gewenste energielabel te komen. Uitgangspunt is niet alleen de detail-technische haalbaarheid, maar zeker ook de financiële haalbaarheid.

Wilt u een conditiemeting laten uitvoeren door Repair Care of wilt u weten hoe u een energielabel kunt verbeteren? Neem dan contact met ons op.

Hoe werkt het?

NEN 2767
De conditiemeting wordt onder andere toegepast op de constructie van het gebouw, de schil en de infrastructuur ten behoeve van de voorzieningen in het gebouw. Alle bevindingen, zoals de gebreken en de bijbehorende parameters, worden helder gesteld. Op basis van de resultaten kan dan een meerjaren onderhoudsbegroting en activiteitenplan worden opgesteld, waarbij uiteraard rekening wordt gehouden met het onderhoudsbudget en het vastgoedbeleid.

EPA
Bij de verbetering van energielabels voor woningen wordt er gebruikt gemaakt van een energieprestatieadvies (EPA). Dit advies wordt door onze specialisten gegeven op basis van de BRL-9500. Hiermee wordt aangegeven hoe het energieverbruik in een woning efficiënter kan worden. Daarnaast zijn zij opgeleid tot Adviseur Maatwerkadvies. Hierdoor kunnen ze voor iedere specifieke woning aangeven welke aanpassingen gedaan kunnen worden om tot het gewenste energielabel te komen. Uitgangspunt is niet alleen de detail-technische haalbaarheid, maar zeker ook de financiële haalbaarheid.

Wilt u een conditiemeting laten uitvoeren door Repair Care of wilt u weten hoe u een energielabel kunt verbeteren? Neem dan contact met ons op.

Neem contact op