Locatie

Harkema

Uitgevoerd door

Schildersbedrijf Henk Postma

Beschrijving

In dit kozijn is de middenstijl deels vervangen.
Door het verwijderen van de ventilatielatten kwam dit bij toeval aan het licht.
Op de foto’s is stapsgewijs te zien hoe we dit hersteld hebben.

Gebruikte producten

Gerelateerde projecten